NFT های خود را ایجاد کنید و بفروشید NFT های خود را آپلود کنید (تصویر، ویدیو، صدا یا هنر سه بعدی) به همراه یک عنوان و توضیحات.
NFT های خود را با ویژگی ها، آمار و... سفارشی کنید.